Απάντησε στις ερωτήσεις.

Διάλεξε τις όλες τις σωστές απαντήσεις.