Πώς ονομάζεται το κάθε τμήμα της καρδιάς;

Άσκηση αντιστοίχησης

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

Image1.jpg

Το 1 ονομάζεται:
Το 2 ονομάζεται:
Το 3 ονομάζεται:
Το 4 ονομάζεται:
Το 5 ονομάζεται: