Βάλε σε σειρά τα στάδια του καρδιακού παλμού.

Άσκηση αντιστοίχησης

Σύρε τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στο αντίστοιχο κείμενο αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".