Άσκηση πρότασης-παραγράφου

Κάνε κλικ στα κομμάτια για να μπουν σε σωστή σειρά.