Ερωτήσεις για το αίμα

Διάλεξε τις σωστές απαντήσεις.Αν σε μια ερώτηση υπάρχουν περισσότερες απαντήσεις, επέλεξέ τις όλες.