Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση με κεφαλαία και χωρίς τόνους κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".

   1         2         
         3          
   4                
            5      6   
7                   
           8        
        9           
  10                 
                 
      11