Επανάληψη στο κυκλοφορικό σύστημα.

 

1.   Απάντησε στις ερωτήσεις.

2.   Πώς ονομάζεται το κάθε τμήμα της καρδιάς;

3.   Βάλε σε σειρά τα στάδια του καρδιακού παλμού.

4.   Άσκηση πρότασης-παραγράφου

5.   Ερωτήσεις για τη μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος.

6.   Ερωτήσεις για το αίμα

7.   Σταυρόλεξο